Otisk

Otisk

SHP Primaflex GmbH
Zeiss-Strasse 3-5
23626 Ratekau
Německo
Telefon: +49 4504 804 - 0
Fax: +49 4504 804 - 30
e-mail: info(a)shp-primaflex.com

Zápis do obchodního rejstříku:
Daňové identifikační číslo: Amtsgericht Lübeck HRB 377 BS
DE 135 122 467

Jednatel: Thomas Tetzlaff
Nejvíce agenturních oprávnění: Thomas Tetzlaff

Koncepce, design a technická realizace
LYNET Kommunikation GmbH
Niels-Bohr-Ring 15
(23568) Lübeck
www.lynet.de
 

Zřeknutí se
Online obsah
Autor si vyhrazuje právo nenést odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na náhradu škody způsobené použitím jakýchkoli poskytnutých informací, včetně jakéhokoli druhu informací, které jsou neúplné nebo nesprávné, budou proto zamítnuty.
Všechny nabídky jsou nezávazné a nezávazné. Části stránek nebo úplná publikace včetně všech nabídek a informací mohou být autorem rozšířeny, změněny nebo částečně nebo zcela vymazány bez zvláštního oznámení.

Doporučení a odkazy
Autor nenese odpovědnost za žádný obsah, na který odkazuje nebo na který odkazuje ze svých stránek - pokud nemá plnou znalost nezákonného obsahu a nebyl by schopen zabránit návštěvníkům svých stránek v prohlížení těchto stránek. Pokud dojde k jakékoli škodě použitím informací zde uvedených, může být odpovědný pouze autor příslušných stránek, nikoli ten, kdo na tyto stránky odkazoval. Autor dále neodpovídá za žádné příspěvky nebo zprávy publikované uživateli diskusních fór, návštěvních knih nebo mailinglistů uvedených na jeho stránce.

Autorské právo
Autor neměl v úmyslu použít k publikaci žádný materiál chráněný autorskými právy, nebo pokud to není možné, uvést autorská práva příslušného objektu.
Autorská práva k jakémukoli materiálu vytvořenému autorem jsou vyhrazena. Jakékoli rozmnožování nebo použití takových diagramů, zvuků nebo textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez souhlasu autora.

Zabezpečení dat
Pokud existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jméno, adresy), dochází k zadání těchto údajů dobrovolně. Použití a platba všech nabízených služeb je povolena - pokud je to technicky možné a přiměřené - bez specifikace těchto údajů nebo pod specifikací anonymizovaných údajů nebo aliasu.

Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé používají web. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, nicméně upozorňujeme, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

Právní síla tohoto odmítnutí odpovědnosti
Toto odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou legální nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností neovlivněna.